sobota, 13 maja 2017

Noc przebaczenia - Islam

Lailat al Bara'ah, czyli-noc przebaczeniaNoc Odpuszczenia Win (Noc wyzwolenia) - święto o charakterze pokutnym, przypadające w nocy z czternastego na piętnastego szabana - ósmego miesiąca kalendarza islamskiego. W zależności od regionu świata różni się co do nazwy a także do sposobu obchodów. Zdaniem szyitów Laylat ul Bara'ah to data urodzenia Imama al-Mahdiego - uważanego za XII, ostatniego, ciągle aktualnego Imama i Mahdiego - zbawcę. Wg. sunnitów jest to noc zbawienia i czci, upamiętniająca uratowanie z potopu przez Boga zwolenników Noego. Bóg tej nocy decyduje o losie wszystkich ludzi na ziemi w ciągu nadchodzącego roku. Z tego powodu noc nazywana jest też nocą wyzwolenia. Tej nocy, muzułmanie odprawiają Salah - specjalną modlitwę, recytują Koran, Kalima Tayyibah i szukają przebaczenia.

To właśnie w tę noc Prorokowi Muhammadowi (s) został po raz pierwszy objawiony Koran. Jej data, według tradycji, przypada w ciągu dziesięciu ostatnich nieparzystych nocy miesiąca Ramadan. Daty dziewiętnastą, dwudziestą pierwszą i dwudziestą trzecią w noc Ramadanu pojawiają się w szyickich tradycjach najczęściej, ze szczególnym wskazaniem na ostatnią datę (dwudziestą trzecią noc). Podczas nocy Lajlatul Qadr ma miejsce wyznaczenie losów człowieka, po czym przy pomocy aniołów następuje ich urzeczywistnienie w świecie materialnym. Dlatego też zalecane jest, by spędzić tę noc na modlitwie, szukając przebaczenia, odmawiając dua i prosząc o to, czego potrzebujemy.

W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
Zaprawdę, zesłaliśmy go w Noc Przeznaczenia!
A co cię pouczy, co to jest Noc Przeznaczenia?
Noc Przeznaczenia – lepsza niż tysiąc miesięcy!
Aniołowie i Duch zstępują tej Nocy, za pozwoleniem swego Pana, dla wypełnienia wszelkich rozkazów.
Ona to pokój aż do pojawienia się zorzy porannej

(97:1-5)

Hadisy o Nocy al-Qadr:

Imam Sadyk (pokój z nim) powiedział:

“Najlepszym z miesięcy jest miesiąc Boga – miesiąc Ramadan – a sercem tego miesiąca jest Noc Al- Qadr.” (Bihar al-Anwar, tom str. 386)

Święty Prorok Muhammad (pokój i Boże błogosławieństwo z nim i jego rodziną) powiedział: 

“O ludzie! Zaprawdę, zastał was wspaniały i błogosławiony miesiąc. W miesiącu tym jest noc, w którą wykonane uczynki błogosławione są bardziej niż te wykonywane przez tysiąc miesięcy.” (Bihar al-Anwar, tom 96, str. 342)

Imam Bakir (pokój z nim) powiedział: 

“Podczas Nocy Al- Qadr ustanawiane są wyroki na cały rok dotyczące wszystkiego: szczęścia i nieszczęścia, posłuszeństwa i nieposłuszeństwa, narodzin i śmierci oraz rozdzielenia środków do życia, aż do czasu kolejnej Nocy Al-Qadr.”
(Al-Kafi, tom 4, str. 157)

Imam Musa Ibn Dżafar (pokój z nim) powiedział: „Ten, który dokonuje oczyszczenia ghusl podczas Nocy Al-Qadr i czuwa podczas jej trwania (czcząc Boga), zostanie wybawiony od wszystkich swych grzechów.” (Łasail al-Shia, tom 10, str. 358)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Tutaj zostaw swoja opinie: